Aktualitások

Egri példa és A két Lenkey versek

Lenkey Tibor: Egri példa; A két Lenkey

2023.02.21.

Lenkey Tibor: Egri példa

Büszke város Eger, amit ismét bizonyít,
hogy 1848 helyi hőseinek szép emléket állít!
Lenkey tábornok szülőháza új feladatot kap,
erről adott hírt a Heves Megyei Hírlap.
Megvalósításért összefogott Kincstár, Város,
Múzeum, civilek, rokon és aktivista számos.
Mindezt azért, hogy tetteik, személyük,
Példák legyenek ma is minekünk.
Teszik ezt szerezve mindenkinek örömet,
mert ez ma a cselekvő hazaszeretet!

Som, 2023. február 19. 9,30.


Lenkey Tibor: A két Lenkey

Olvasom a hírt: megújul a Lenkey-ház Egerben,
s mellettem a képernyőn megjelenik két kép:
Károly és János, a két Lenkey hős!
Iskolai tanulmányok, történelmi tények, kutatások,
mind-mind megjelennek lelki szemeim előtt,
ahogy most emlékezek rájuk.
Két testvér, két jellem, két út, de a végén közös a cél,
amit adott kor és helyzet megkívánt: szolgálni a Hazát!
A szülőhely Károlynak Bécs, Jánosnak Eger,
viszont a kezdő hivatás egy: a katonai szolgálat!
1848 tavaszi fordulata Károlyt itthon,
míg Jánost százada élén Galíciában érte.
Károly magától lép a seregbe, míg János követi csapatát,
mert tudják: meg kell védeni a szeretett hazát!
Az idősebb Lenkey őrnagy, majd ezredes, szolgál is Hevesben,
míg öccse vezérőrnagy, s elszántan védi a várat Komáromban.
Dicsőséges tavasz és nyárelő, majd jön a komor ősz,
a szabadságharccal szemben a zsarnokság ismét győz!
Sorsuk itt is közös, mint a rabság Aradon,
János meghal, míg Károly a börtönben ül.
Több évtized után sorsuk újra egy,
Édesanyjukkal pihennek a közös sírban Egerben,
megnyugodva, békében!
Álmotok legyen nyugodt, emléketek maradandó!
Ti és Társaitok tettét őrzi az elkészült Múzeum, az örök mementó!

Som, 2023. február 20. 15,00

Lenkey-s Bajtársi Egyesület Eger honlapja 2023.02.21.